Wednesday, October 29, 2008

Tarbiah Islam kepada anak-anak

1-Tarbiah iman dan akidah
^Akidah dan keimanan yang betul dengan kemantapan rukun Iman yang diimani dalam hati dan perbuatan. Ibubapa perlu menanam iman kepada anak-anak kerana punca yang paling utama. Awwalu ddin ma'rifatullah (permulaan agama adalah mengenal Alla).

Mengajar al-Quran kerana ia kalam Allah. Rasulullah bersabda yang bermaksud: Mereka yang terbaik di kalangan kamu adalah yang mengajar al-quran dan mengetahui tentang al-quran.

2-Tarbiah jasmani
^Pembangunan insaniah dan kekuatan jasmani merupakan dua asas yang paling utama untuk pendidikan anak-anak. Kerana akal yang cergas dari badan yang sihat.Sabda Rasulullah yang bermaksud:Mukmin yang kuat lebih baik dari mukmin yang dhaif (lemah) dalam semua kebaikan.

3-Melatih melakukan ibadat
^Ibadat dalam Islam terjemahannya adalah akidah. Mengajar anak solat, puasa dalam umur sebelum baligh. Kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya.

4-Mengajar bahasa Arab dan bahasa selainnya dan ilmu-ilmu yang memberi manfaat
^Bahasa Arab merupakan kunci pada ilmu yang ada pada al-quran dan al-hadith. Ilmu-ilmu lain yang bermanfaat seperti komputer, matematik, kimia turut diajar kerana
boleh menyelamatkan orang lain (doktor, jurutera, peniaga dan sebagainya)

5-Akhlak yang baik
^Mengajar adab-adab Islam seperti berlemah-lembut, amaah, baik perkataan, jauh dari sifat-sifat yang berlawanan (hasad dengki, berbohong dan sebagainya)
Bersabda Rasulullah yang bermaksud:Muliakan anak-anakmu, dan perbaikan adab-adab mereka.

continue

No comments: