Thursday, November 6, 2008

Tarbiah awlad ii

6-Pendidikan ruhani
^ Ibubapa perlu mengambil perhatian dalam pendidikan ruhani anak-anak kerana ianya berkaiatan perkembangan perasaan, kegemaran, rasa, emosi anak-anak. Maka tidak hairanlah anak-anak akan menjadi seorang yang suci peribadi, jauh dari penyakit hati seperti dengki, hasad, sombong dan sebagainya. Pendidikan tersebut adalah rentetan kepada rasa takut dan khauf kepada Allah dengan akan menjaga dirinya dari melakukan maksiat kepada Allah Taala.

انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون
الأنفال 2

Maksud:Sebenarnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang ketika disebut nama Allah hatinya penuh ketakutan, dan apabila dibacakan kepadanya keterangan-keterangannya, bertambah keimanannya kerana itu, dan mereka mempercayakan dirinya kepadanya.

7-Pendidikan kemasyarakatan
^ Iaitu bagaimana untuk berada dalam masyarakat yang terdapat golongan muda, tua, besar, berpengaruh, orang kampong, berilmu, jahil dan sebagainya, mampu bergaul tanpa rasa segan dan malu. Tidak kekok apabila berada dalam majlis yang ada orang tua. Pernah Sayyidina Umar membawa masuk Ibn Abbas ke majlis sahabat-sahabat yang lebih tua.
Ibubapa perlu menanam sikap pada anak-anak bagaimana untuk kasih kepada makhluk dan tolong-menolong dalam melakukan kebaikan.

8- Pengajaran seni ukir
^ Seni bertukang, mengukir menyulam perlu diajar kepada anak-anak. Juga seni bercucuk tanam, berniaga, seni bina, komputer, internet ilmu-ilmu tersebut adalah fardhu kifayah diajar kepada mereka.
Firman Allah Taala dalam Surah An-nisa' ayat 6

وابتلوا اليتامى حتى اذا بلوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم

Maksud:Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka dewasa, dan kalau kamu telah menganggap mereka mengerti (dewasa), serahkanlah kepada mereka hartanya.

9- Pendidikan emosi
^ Emosi merupakan perasaan dalaman manusia yang akan bersifat suka, duka, gembira, sedih, tenang, bergolak, memikirakan orang lain, keakuan (ananiah), sayang, cinta, benci perlu di didik ibubapa sebaiknya mengikut lunas-lunas yang ditetapkan oleh ad-din.

Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud: Tidak beriman seorang kamu sehingga ia menyayangi saudaranya seperti dia mengasihi dirinya.

No comments: